Prof.Dr. Muzaffer METİNTAŞ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

01 Ocak 2019


İSİM

Muzaffer Metintaş

e-mesaj

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOĞUM TARİHİ

2 Eylül 1958

DOĞUM YERİ

Eskişehir

MEDENİ DURUM

Evli – İki çocuk babası

Eşi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Profesörü

EĞİTİM

Gazi İlk Okulu, Ankara

1970

Gazi Orta Okulu, Ankara

1972

Atatürk Lisesi, Eskişehir

1974

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara

1975 - 1979

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir

1980 – 1986

AKADEMİK – İDARİ ÇALIŞMA

1986-1987

Pratisyen Hekim; Ağlasun / Burdur Mecburi Sağlık Hizmeti

1987-1991

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, Eskişehir

1991-1994

Öğretim Görevlisi (Uzman Dr. ve Yrd.Doç.)

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir

1993

Kısa Dönem Asker

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara

1994

Öğretim Üyesi (Doçent)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir

1996 - 1999

Misafir araştırmacı

Lung Medicine, Karolinska Hospital, Stockholm, Sweden

1997

ŞİMDİKİ DURUM

 

Öğretim Üyesi (Profesör)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir

1999 -

Müdür

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

2012 -


İDARİ GÖREVLER

1991  -  1992

1999-2001/2004-2007/2009-2011

2003 - 2006

2007 – 2008

2012- ….Başhekim Yardımcılığı

Anabilim Dalı Başkanlığı

Tıp Eğitimi Alt Komisyon Üyeliği

ESOGÜ Tıp Dergisi Editör Yardımcılığı

ESOGÜ Rektör Yardımcılığı

ESOGÜ Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü


TEZ (ve Danışmanlık)


 • Malign Plevra Sıvıları ve Malign Mezotelyoma’da Epidemiyolojik, Klinik, Radyolojik, Histopatolojik Bulgular ve Plevra Sıvılarında Sitogenetik Analizin Klinik Tanıdaki Yeri: Dr. Muzaffer Metintaş (Tıpda Uzmanlık Tezi – 1991)
 • Malign Plevral Mezotelyoma ve Adenokanser Tümör Dokularında p53, p21 ve metallothionein immünoreaktivitesi, bazı epidemiyolojik özellikler ve sürvey ile ilişki: Dr. Rana Işık (Tıpda uzmanlık tezi – 1997).
 • Grup 3 ve Grup 4 Pnömonilerde Genel Değerlendirme ve Mortalite ile ilişkili faktörler: Dr. Mustafa Kolsuz (Tıpda uzmanlık tezi-1999).
 • Plevral Sıvılı Hastalarda Plörodezis: Dr. Hüseyin Yıldırım (Tıp’da uzmanlık tezi – 2003)
 • Akciğer Kanserli hastalarda Metastaz Tayini: Dr. İlknur Akçayır Ak (Tıp’da uzmanlık tezi – 2004)
 • Akciğer Kanserli Hastalarda Epidemiyolojik, Klinik, Radyolojik ve Tanı Yöntemlernn Genel Değerlendirmes: Dr.Güntülü Ak (Tıp’da uzmanlık tezi -2005)
 • Akciğer Kanserli Hastaların Evrelenmesinde PET-BT ve Klasik Taramanın Etkinlik ve Maliyet Analizleri: Dr. Pelin Canbaz (Tıp’da uzmanlık tezi -2011)
 • Malign Mezotelyoma’lı hastalarda Hyaluronan, osteopontin, C-ERC/mesotehlin, N-ERC/mesothelin ve Syndecan-1 serum seviyeleri: Dr. Sertaç Arslan (Tıp’da uzmanlık tezi -2013)
 • Kemoterapi ile tedavi edilen malign plevral mezotelyoma hastalarında prognoz belirteçleri analizi: Dr. Hakan Akgün (Tıp’da uzmanlık tezi – 2016)


GÖREV ALINAN MESLEKİ KURULUŞLAR


 • Turkish Japanase Scandinavian Mesothelioma Working Group Türkiye Koordinatörü; 2011-
 • European Respiratory Society Üyesi
 • International Association Against Lung cancer Mesothelioma Assembly üyesi 2016-
 • International Mesothelioma Interest Group (IMIG) Executive Board Üyesi; 2008 – 2010
 • Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu Koordinatörü; 2011-…
 • Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı; 2010-2012
 • Türk Toraks Derneği Genel Başkan; 2008 - 2010
 • Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi; 2. Başkan 2006 - 2008
 • Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi;  Türk Toraks Derneği Okulu Başkanı  2004 –2006
 • Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongre Başkanı  2004
 • Türk Toraks Derneği Eğitim Kitapları Editörlüğü 2001-2002
 • Türk Toraks Derneği Bilimsel Komite Başkanı 2001-2002
 • Türk Toraks Derneği Eskişehir Şube Başkanı 1999 –2003
 • Anadolu Solunum Derneği (Başkan) 1999 - 2011
 • Verem Savaş Derneği Üyesi


KURUCUSU OLDUĞU BİLİMSEL ve MESLEKİ KURULUŞLAR


 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Pulmoner Onkoloji Ünitesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Torakoskopi Ünitesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu


KURUCUSU OLDUĞU  SOSYAL KURULUŞLAR


 • SOMET Zihinsel Gelişim Derneği Kurucu Başkanı 2006-
 • Sevgi Zihinsel Yetersizlik Araştırma Vakfı (Kurucu  Başkan) 1997 - 2004
 • Prof.Dr.Necla Özdemir Vakfı (Denetmen); 2002-…
 • Prof.Dr.Necla Özdemir Vakfı (Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi) 1999 –2002
 • Kırmızılar Derneği 2015-…

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DÖKÜMÜ

01 Ocak 2019 tarihi itibariyle;

h-index 23.

Science Citation Index’de yayınlanan makale sayısı 92.

SCI’de taranan dergilerde atıf sayısı 1,498.

Ulusal dergilerde yayınlanan makale sayısı 113.

Uluslararası -yurt dışı- kongrelerde sunulan bildirir sayısı 152.

Ulusal -yurt içi- kongrelerde sunulan bildirir sayısı 190.

Telif kitap 4, editör kitap 16

Yürütülen proje 14.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir.